Grup Puig de Bonany

14.10.1983

GRUP PUIG DE BONANY - 1983

 1. Mateixa des Puig de Bonany
 2. Parado de Valldemossa
 3. Sant Antoni
 4. Jota de Sant Joan
 5. Ses Vermadores
 6. Copeo de Muntanya
 7. Es Cambuix
 8. Mateixa Bunyolina
 9. Jota de Petra
 10. Ball de sa neu
 11. Jota Marinera
 12. S'Escandalari
 13. Copeo Matancer
 14. Jota dels enamorats
 15. Mateixa de primavera
 16. Bolero mallorquí
 17. Jota mallorquina
 18. Toni Moreno